Účast a platba

V letošním roce není účast na konferenci zpoplatněna (nevybírá se konferenční poplatek).

 

Účast na konferenci v úterý 8. listopadu 2016

  • aktivní (s prezentací příspěvku formou posteru) 

  • pasivní (bez prezentace příspěvku) 

Na konferenci (8. listopadu 2016) se lze přihlásit jako aktivní, nebo pasivní účastník. V případě aktivní účasti je nedílnou součástí přihlášky rovněž název a anotace připravovaného příspěvku. Věnujte prosím pozornost pokynům k příspěvku ohledně tematického zaměření příspěvků a jejich prezentace na konferenci.

 

Účast na workshopech ve středu 9. listopadu 2016

Účast na workshopech (9. listopadu 2016) je podmíněna aktivní nebo pasivní účastí na konferenci (8. listopadu 2016). Organizační výbor si vyhrazuje právo zrušit konání workshopů z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků.

Z nabídky je možné zvolit maximálně dva workshopy.