Pokyny k příspěvku

Předepsaným formátem příspěvku na konferenci je v letošním roce POSTER.
Od této modifikace si slibujeme získání většího prostoru pro diskusi a flexibilnější průběh celého jednání.

 

Registrace a přijetí příspěvku

Na konferenci se lze jako aktivní účastník zaregistrovat pouze s příspěvkem, který je vědecko-výzkumně vztažen do oblasti pedagogiky. Organizační výbor si vyhrazuje právo odmítnout příspěvky, které toto základní kritérium nebudou splňovat.

Zaregistrovat, prezentovat a publikovat je možné příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. V registračním formuláři je třeba vyplnit anotaci obsahující cíl, teoretické ukotvení a metodologii příspěvku.

Potvrzení o přijetí či zamítnutí příspěvku bude organizačním výborem zasíláno vždy na kontaktní e-mail uvedený v registraci, a to do cca 5 pracovních dnů od registrace.

Při slavnostním ukončení konference obdrží všichni aktivní účastníci certifikát o účasti.

 

Prezentace příspěvku

Časový harmonogram jednání v sekcích bude zveřejněn po skončení registrace aktivních účastníků.

K prezentaci je třeba si připravit:

  • 1 výtisk posteru na jednom archu papíru ve formátu B1 (70 x 100 cm) 

  • min. 20 výtisků posteru ve formátu A4 pro případné zájemce v rámci prezentace

U velkého i malého formátu je povolen jak barevný, tak černobílý tisk. Forma a obsah posteru jsou závazně stanoveny (šablona posteru).

 

Publikování příspěvku

Výstupem konference je recenzovaný sborník s ISBN, který bude publikován online a na CD. Sborník bude přihlášen k získání indexu na Web of Science.

Ve sborníku budou publikovány všechny příspěvky, které splní níže uvedené podmínky. Pět až sedm nejkvalitnějších příspěvků bude v průběhu roku 2017 uveřejněno v recenzovaném odborném časopise e-Pedagogium.

  • příspěvky budou publikovány ve formě souvislého textu, který je obvyklý pro sborníky z konferencí (viz šablona příspěvku níže)

  • příspěvky posílejte na e-mailovou adresu dspkonference16@seznam.cz

 

Podmínky publikování příspěvku:

V případě nesplnění jedné nebo více uvedených podmínek nemůže být příspěvek publikován.

 

Sborník bude po svém vydání distribuován všem aktivním účastníkům konference.