důležité termíny

17.10.2016 20:01

do 30. října 2016 

  • registrace aktivních i pasivních účastníků konference

  • registrace účastníků workshopů

8. listopadu 2016    

  • konference

9. listopadu 2016 

  • workshopy

do 30. listopadu 2016

  • odeslání finální verze příspěvku k recenzování a následnému otištění ve sborníku (případně v časopisu e-Pedagogium)