KE STAŽENÍ

Sborník z konference
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY
VE VÝZKUMECH STUDENTŮ
 
DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ XII
 
Recenzovaný sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference
konané ve dnech
8.–9. listopadu 2016 v Olomouci
 
Pavla Vyhnálková
Jitka Plischke
(eds.)
 
Olomouc 2018
 
Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ XII. Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole (Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.–9. listopadu 2016 v Olomouci)

2016 aktuální ročník 

(8. a 9. 11. 2016)
 
 

2015 XI. ROČNÍK 

Verzi na CD obdrží účastníci v průběhu září poštou na pracoviště, které uvedli na konci příspěvku. (Pokud již na tomto pracovišti nepůsobíte a ani s ním nemůžete být v kontaktu, prosím, dejte nám to vědět e-mailem do 25. srpna.)

Sborníku bylo přiděleno DOI 10.5507/pdf.16.24449906.

Online verzi sborníku přihlásíme k získání indexu na Web of Science, o výsledku Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za účast, zajímavé příspěvky a za Vaši součinnost a trpělivost při recenzním řízení!

 

2015 XI. ROČNÍK 

Verzi na CD obdrží účastníci v průběhu září poštou na pracoviště, které uvedli na konci příspěvku. (Pokud již na tomto pracovišti nepůsobíte a ani s ním nemůžete být v kontaktu, prosím, dejte nám to vědět e-mailem do 25. srpna.)

Sborníku bylo přiděleno DOI 10.5507/pdf.16.24449906.

Online verzi sborníku přihlásíme k získání indexu na Web of Science, o výsledku Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za účast, zajímavé příspěvky a za Vaši součinnost a trpělivost při recenzním řízení!