Program

Plenární jednání, jednání v sekcích i workshopy se uskuteční v budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého na Žižkově nám. 5 v Olomouci.

POZOR NA ZMĚNY! Program konference bude postupně doplňován a konkretizován.

 

 Program a sborník anotací ke stažení zde   

 

Úterý 8. listopadu 2016

08.00 – 09.00

prezence účastníků konference                                                      

předsálí
nové auly PdF UP 

09.00 – 09.30

slavnostní zahájení konference

nová aula PdF UP

09.30 – 11.30 

plenární jednání 
(moderuje: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.)

 
 

nová aula PdF UP

11.30 – 13.00

přestávka (káva a občerstvení bude zajištěno, 
včetně poledního studeného rautu)

předsálí
nové auly PdF UP

13.00 – 16.30 

jednání v sekcích 

    Sekce 1    13.00 - 13.40
    Sekce 2    13.20 - 14.00
    Sekce 3    13.40 - 14.20
    Sekce 4    14.00 - 14.45
    Sekce 5    14.25 - 15.10
    Sekce 6    14.50 - 15.35
    Sekce 7    15.15 - 16.00
    Sekce 8    15.40 - 16.25

přízemí 
před a kolem
nové auly

 

1. poschodí v okolí
nového
a starého schodiště

16.30 – 17.00

slavnostní ukončení konference 

učebna N3

 

Středa 9. listopadu 2016

08.15 – 08.30    

prezence účastníků dopoledních workshopů 

v místnosti konání
workshopu               

08.30 – 10.30

dopolední workshop dle výběru účastníka 
(rozpis účastníků naleznete v sekci Workshopy)

učebna P7

učebna P1

učebna P6

10.30 – 10.45 

přestávka

 

10.45 – 11.45

přednáška

 

učebna P7

11.45 – 13.15

přestávka

 

13.15 – 13.30

prezence účastníků odpoledních workshopů

v místnosti konání
workshopu

13.30 – 15.30

odpolední workshop dle výběru účastníka
(rozpis účastníků naleznete v sekci Workshopy)

učebna P7

učebna P37

učebna N32

08.00 – 08.30     prezence účastníků
 
08.30 – 10.30     dopolední workshop dle výběru účastníka
 
10.30 – 10.45     přestávka
 
10.45 – 11.45 přednáška Kritický náhled na kontroverze humanismu a jeho dědictví
 
ve vědách o člověku včetně pedagogiky (doc. PhDr. Jaroslav Koťa a
 
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.)
 
11.45 – 13.00 přestávka
 
13.00 – 13.30     prezence účastníků
 
13.30 – 15.30     odpolední workshop dle výběru účastníka