Přednášky

8. listopadu 2016 - Plenární jednání 

 
Výchova v čase nadvlády peněz nad člověkem 
  • prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (Institut ekonomických studií, FSV UK v Praze)

 
 
Odumieranie ľudskosti? Společenskovedné presahy
  • prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. (Ústav pedagogiky a sociálních studií, PdF UP v Olomouci)


 

9. listopadu 2016

 

Kritický náhled na kontroverze humanismu a jeho dědictví ve vědách o

 

člověku včetně pedagogiky

 

 doc. PhDr. Jaroslav Koťa (Katedra pedagogiky, FF UK v Praze) a PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (Katedra pedagogiky,

 

FF UK v Praze)

 

 Stať úvodem stručně popisuje fáze humanismu a jeho odlišná hodnocení. Poukazuje na problémy s pojetím a

 

definováním pojmů jako jsou humanismus, lidskost apod., které nejsou pojmy vědeckými, ale spíše literárními,

 

filosofickými a ideologickými. Následně je probrán problém redukcionismu ve vědách o člověku a kritika pedagogiky

 

v alternativních pedagogických proudech. V závěru je formulováno stanovisko k tzv. odumírání lidskosti.

Kritický náhled na kontroverze humanismu a jeho dědictví ve vědách o člověku včetně pedagogiky
  •  doc. PhDr. Jaroslav Koťa (Katedra pedagogiky, FF UK v Praze) a PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (Katedra pedagogiky, FF UK v Praze)

  • Stať úvodem stručně popisuje fáze humanismu a jeho odlišná hodnocení. Poukazuje na problémy s pojetím a definováním pojmů jako jsou humanismus, lidskost apod., které nejsou pojmy vědeckými, ale spíše literárními, filosofickými a ideologickými. Následně je probrán problém redukcionismu ve vědách o člověku a kritika pedagogiky v alternativních pedagogických proudech. V závěru je formulováno stanovisko k tzv. odumírání lidskosti.