SBORNÍK Z KONFERENCE

 

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ XII.
Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole.

Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.–9. listopadu 2016 v Olomouci.
Pavla Vyhnálková Jitka Plischke (eds.). Olomouc  2018.

 

KE STAŽENÍ ZDE

 

 

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ XII
Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.–9. listopadu 2016 v Olomouci
Pavla Vyhnálková Jitka Plischke (eds.)
Olomouc  2018
Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

si Vás dovoluje pozvat na

mezinárodní vědeckou konferenci studentů doktorských studijních programů zaměřených do oblasti pedagogických věd

 

Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole

 

která se bude konat ve dnech 8. – 9. listopadu 2016

na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.